Postadresse:

NLM Hamar Misjonsforsamling
Postboks 200
2302 Hamar

Besøksadresse (se kart til høyre):

Misjonssenteret
St. Olavs gate 76
2317 Hamar

Kontor: 62204545. Mobil: 40403156

E-post: hamar@nlm.no / post@nlmhamar.no

Org.nr.:  893 035 222

Forsamlingsleder:

Ole Kristian Sameien
Krystallvegen 10
2322 Ridabu

Privat: 21693070. Mobil: 40403156.